top of page

Naše aktivity

Oblasť našich aktivít je naozaj široká. Našou hlavnou činnosťou je však poradenstvo v oblasti vdelávania, štúdia v zahraničí a problematika zamestnanosti mladých ľudí.
Poradenstvo v oblasti vzdelávania

Využívame naše viac než 18 ročné skúsenosti so sprostredkovaním a poradenstvom v oblasti štúdia v zahraničí. Máme silné kontakty na školy, univerzity a vzdelávacie inštitúcie prakticky po celom svete, pričom špeciálne sa venujeme oblasti Ázie, Austrálie a západnej Európy

Poradenstvo začínajúcim podnikateľom

Pôsobime ako konzultanti a motivatori pre začínajúcich podnikateľov a start-upy. Dokážeme poradiť a identifikovať možnosti ďalšieho rozvoja vášho podnikania.

Obchod a podnikanie

Venujeme sa príležitostným obchodným aktivitám či už v mene našich klientov alebo vo vlastnom mene. Sme odborníci na online bussiness, rekvalifikiácie a vzdelavanie

Online Business

Sme aktívny v oblasti online, prostredníctvom zástupcov vlastníme a prevádzkujeme online stránky SvadbaOnline.sk, SvatbaOnline.cz,StudyPlanet.eu  a MamaBurza.sk

Projekt Australia Alumni

V spolupráci so Slovensko - austrálskou obchodnou komorou a Austrálskou ambasádou vo Viedni sme hlavným organizátorom a propagátorom projektu Australia Alumni na Slovensku, ktorá slúži ako informačná a komunikačná platforma pre tých, ktorí milujú Austráliu, študovali v Austrálii a chcú pomôcť s propagáciou Austrálie.

Vzdelávanie a rekvalifikácia

Pôsobíme ako sub-kontraktori alebo hlavný dodávatelia pri vzdelávacích a rekvalifikačných kurzoch podporených rôznými grantovými schémami EÚ. Pri koncipovaní syllabov a štruktúr vdelávacich kurzov sa nechávame inšpirovať našimi dlhoročnými skusenosťami z oblasti vdelávania a edukácie v Austrálii.

bottom of page